Informacje

Uniqa Gadget – eCommerce

Aby nauczyć się języka, należy używać go jak najwięcej. Projekt jest kolejnym, który traktuję w kategoriach nauki. Strona główna fikcyjnego sklepu z elektroniką.

Całość opiera się na frameworku Bootstrap w wersji 4. W momencie tworzenia niedostępna była jeszcze oficjalna wersja produkcyjna, dlatego wykorzystałem wersję v4.0.0-alpha.5. W całym szablonie opieram się przede wszystkim na HTML5, CSS3 oraz preprocesorze SASS. Dodatkowo do slidera oraz zakładek wykorzystałem wbudowane komponenty jQuery. Postanowiłem również skorzystać z czcionki FontAwesome, a także własnych ikon SVG. Wszystkie zdjęcia zostały zoptymalizowany za pomocą kraken.io. Szablon jest w pełni responsywny. Przy projekcie graficznym oraz kodowaniu wykorzystałem siatkę 12 kolumnową. Za cel postawiłem sobie stworzenie przejrzystego, prostego oraz poprawnego semantycznie projektu. Szablon poprawnie przechodzi walidację W3C.

Projekt zdecydowałem się udostępnić za darmo do użytku personalnego oraz komercyjnego na licencji CCA 3.0.

Zobacz stronę Projekt Github
Data realizacji:

Styczeń 2017

Technologie:

HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, FontAwesome, jQuery, Photoshop, Illustrator

Licencja:

CCA 3.0